Safe to visit

Safe to visit

 

SAFE TO VISIT • 2020
OPDATERET 26. SEPTEMBER 2020 HORESTA.DK
Sikker afstand drejer sig om, at lokaler og uden-dørsarealer indrettes efter retningslinjerne. Lokaler indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand. Den enkelte virksomhed fastlægger egne retningslinjer for ophold i lokalerne samt praktisere foranstaltninger, fx afstandsmarkering ved kasse eller receptionsdisk, og hvor der ellers kan opstå flaskehalse.

AFSTAND
Sundhedsmyndighederne anbefaler en fysisk afstand på mindst 1 meter mellem personer i det offentlige rum. Der skal være 1 meters afstand mellem bordene og eller forskellige selskaber. Afstanden måles ”fra næsetip til næsetip”, således at der for eksempel ved siddende indretning skal måles fra midten af stolesæder. Afstandskravet på 1 meter mellem gæster ved samme bord, gælder ikke hvis personerne i forvejen har tæt kontakt med hinanden og normalt ses på tilsvarende vis. Det betyder, at man ved en fest/arrangement kan have forskellige afstandskrav ved forskellige borde, afhængig af om gæsterne “normalt” ses. Vær opmærksom på, at der skal være mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte eller, hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, fx aktiviteter med kraftig udånding (fx sang, råb, foredrag mv.), ved aktiviteter i bevægelse eller ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig udluftning mv.

FORSAMLINGSFORBUD
Det er udgangspunktet, at det er forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 50 personer til stede samtidigt. Reglerne ændres, så der ikke længere gælder en generel undtagelse fra forsamlingsforbuddet på 50 personer for arrangementer, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned. Der bliver dog mulighed for at afholde arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende for op til 500 deltagere, hvis de i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende. Med faste pladser forstås, at deltagerne bliver siddende på samme plads. Dette betyder således, at det er muligt at afholde en konference med en almindelig biografopstilling. Vær opmærksom på, at dette ikke påvirker muligheden for at sidde mere end 50 personer i en restaurant med almindelig servering, da der ikke er tale om et arrangement. Der må gerne være flere selskaber i lokalet. Vær dog opmærksom på, at kvadratmeterkravet - 2m2 for siddende og 4m2 for stående - overholdes. Husk også afstandskravet på 1 meter mellem forskellige selskaber. Ovenstående gælder også for private fester som f.eks. bryllupper, konfirmationsfester, fødselsdage o.lign. arrangementer.

 


Ovenstående er foreløbigt gældende frem til 18. oktober 2020.

 

 

 Elite-mærkaten
Small Danish Hostels
Julemærkehjem
VinderEmblemer 2015-18